Asystentka Biegłego Rewidenta

Olga Baranowska jest absolwentką studiów I i II stopnia Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach na kierunku Finanse i Rachunkowość o specjalności Analityk finansowy.

 

Olga uczestniczy w projektach audytowych realizowanych dla jednostek z różnych branż, w tym dla jednostek sektora spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych.