Partner i założyciel firmy,
biegły rewident (nr ewid. 11645) z wieloletnim doświadczeniem audytorskim zdobytym w międzynarodowych firmach doradczych Moore-Stephens oraz Deloitte. Absolwent Akademii Ekonomicznej w Katowicach.

Adam Buzo obsługuje badania podmiotów z całej Polski. Jest kluczowym biegłym rewidentem przeprowadzającym badania w jednostkach z różnych branż handlu, produkcji i usług, w tym w jednostkach notowanych na rynku regulowanym, sektora spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych oraz sektora ochrony zdrowia.