Asystentka biegłego rewidenta

Kornelia Siekiera jest absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach na kierunku Finanse i Rachunkowość o specjalności Analityk rynkowy i bankowy. Ponadto, jest również studentką Uniwersytetu Ekonomicznego w
Katowicach na kierunku Finanse i Rachunkowość o specjalności Rachunkowość i rewizja finansowa.