Współpracując z naszymi klientami staramy się w pełni zrozumieć ich strategię biznesową i specyfikę transakcji inwestycyjnej tak, aby zminimalizować ryzyko nietrafionej inwestycji. Kompletnie zaplanowana decyzja inwestycyjna pozwala nie tylko na rzetelną identyfikację i oszacowanie wartości potencjalnych ryzyk finansowych ale także zapewnia solidną bazę do potransakcyjnego procesu integracyjnego.


Dlatego oferta naszych usług doradczych obejmuje również:
• due-diligence finansowe
• wyceny spółek
• przygotowanie memorandów inwestycyjnych
• przygotowanie biznes planów (na potrzeby pozyskania inwestora lub innego źródła finansowania)
• przygotowanie modeli finansowych