Menadżer projektów

Marta Kielak jest absolwentką Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach na kierunku finanse i rachunkowość, o specjalnościach rachunkowość i rewizja finansowa oraz Uniwersytetu Śląskiego na kierunku zarządzanie, o specjalności zarządzanie zasobami ludzkimi. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych oraz w przeprowadzaniu innych projektów z zakresu rewizji finansowej i audytu

Marta nadzoruje projekty audytowe przeprowadzane dla jednostek z różnych branż, w tym dla jednostek notowanych na rynku regulowanym, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych oraz ochrony zdrowia.