alt

Wykonywane przez nas audyty projektów przeprowadzane są zgodnie z obowiązującymi w Polsce Krajowymi Standardami oraz standardami międzynarodowymi (m.in. ISAE 3000 Assurance Engagements Other Than Audits or Reviews of Historical Financial Information).


Audyty obejmują m.in.:
– audyt projektów i programów unijnych
– audyt projektów finansowanych ze środków publicznych