Wiceprezes Zarządu/Biegły Rewident

Partner, biegły rewident (nr ewid. 12166) z ponad piętnastoletnim doświadczeniem audytorskim, z czego pierwsze siedem lat w firmie Deloitte. Od 2014 roku posiada również uprawnienie ACCA. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Marek Podgórski odpowiedzialny jest przede wszystkim za obsługę podmiotów z województwa mazowieckiego oraz podmiotów z sektora usług finansowych.