Wykonywane przez nas inne usługi poświadczające i atestacyjne przeprowadzane są zgodnie z obowiązującymi w Polsce Krajowymi Standardami oraz standardami międzynarodowymi (m.in. ISAE 3000 Assurance Engagements Other Than Audits or Reviews of Historical Financial Information).


Nasze usługi obejmują m.in.:
– badanie planów połączeń lub przekształceń spółek
– realizację wybranych procedur audytorskich, uzgodnionych z Klientem
– audyt środowiska informatycznego spółki (m.in. w zakresie zgodności systemów informatycznych z ustawą o rachunkowości oraz z ustawą o ochronie danych osobowych)
– weryfikację poprawności wdrożenia nowego systemu księgowego oraz migracji danych