Adam Buzo
Prezes Zarządu/Biegły Rewident
Marek Podgórski
Wiceprezes Zarządu/Biegły Rewident
Piotr Szczepanik
Dyrektor ds. audytu
Wojciech Wronka
Specjalista ds. Audytu
Marta Kielak
Menadżer projektów
Kornelia Siekiera
Młodszy Specjalista ds. Audytu
Agnieszka Mazur
Specjalista ds. procesów administracyjnych
Patryk Matuszewski
Starszy Asystent Biegłego Rewidenta
Olga Baranowska
Asystent Biegłego Rewidenta