Adam Buzo
Prezes Zarządu/Biegły Rewident
Marek Podgórski
Wiceprezes Zarządu/Biegły Rewident
Piotr Szczepanik
Dyrektor ds. audytu
Marta Kielak
Menadżer projektów
Wojciech Wronka
Asystent biegłego rewidenta
Agnieszka Mazur
Specjalista ds. procesów administracyjnych
Wojciech Wronka
Asystent biegłego rewidenta
Kornelia Siekiera
Asystentka Biegłego Rewidenta
Wojciech Wronka
Asystent biegłego rewidenta
Wojciech Wronka
Asystent Biegłego Rewidenta
Angelika Biolik
Asystentka Biegłego Rewidenta
Angelika Biolik
Asystentka Biegłego Rewidenta