Dyrektor ds. audytu

Piotr Szczepanik jest absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach na kierunkach finanse i rachunkowość oraz finanse i zarządzanie, o specjalnościach rachunkowość oraz finanse i zarządzanie w ochronie zdrowia, a także na kierunku rzeczoznawca majątkowy, posiadającym certyfikat ukończenia biznesowo-ekonomicznego kursu języka angielskiego LCCI IQ English for Business 3 oraz kilkunastoletnie doświadczenie w pracach przy badaniach sprawozdań finansowych oraz w przeprowadzaniu innych projektów z zakresu rewizji finansowej i audytu.

Piotr Szczepanik nadzoruje projekty audytowe przeprowadzane dla jednostek z różnych branż, w tym dla jednostek sektora finansowego, jednostek notowanych na rynku regulowanym, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych oraz ochrony zdrowia.