Nasze usługi

Badania sprawozdań finansowych

Przeprowadzamy badania i przeglądy sprawozdań finansowych sporządzonych zgodnie z Ustawą o rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej.
Usługi te obejmują w szczególności: • badanie rocznych jednostkowych sprawozdań finansowych • badanie skonsolidowanych sprawozdań finansowych grup kapitałowych • przegląd śródrocznych sprawozdań finansowych • badanie i przegląd pakietów konsolidacyjnych Współpracujący z Państwem zespół audytorski składa się zawsze z biegłego rewidenta oraz w miarę potrzeby odpowiedniej liczby asystentów. Zaletami świadczonych przez nas usług jest również stały kontakt pracowników Państwa firmy z biegłym rewidentem oraz możliwość konsultowania z nim wszelkich problemów i wątpliwości, pojawiających się przy sporządzaniu sprawozdań finansowych Aby w szybki i prosty sposób otrzymać wstępną ofertę cenową na badanie sprawozdania finansowego Państwa firmy prosimy o uzupełnienie krótkiego formularza znajdującego się w zakładce https://primefields.pl/audyt/zapytanie-ofertowe Zapytanie ofertowe

Audyty projektów

Wykonywane przez nas audyty projektów przeprowadzane są zgodnie z obowiązującymi w Polsce Krajowymi Standardami oraz standardami międzynarodowymi (m.in. ISAE 3000 Assurance Engagements Other Than Audits or Reviews of Historical Financial Information). Obejmują one m.in.: - audyt projektów i programów unijnych - audyt projektów finansowanych ze środków publicznych

Inne usługi audytowe

Wykonywane przez nas inne usługi poświadczające i atestacyjne przeprowadzane są zgodnie z obowiązującymi w Polsce Krajowymi Standardami oraz standardami międzynarodowymi (m.in. ISAE 3000 Assurance Engagements Other Than Audits or Reviews of Historical Financial Information). Obejmują one m.in.: - badanie planów połączeń lub przekształceń spółek - realizację wybranych procedur audytorskich, uzgodnionych z Klientem - audyt środowiska informatycznego spółki (m.in. w zakresie zgodności systemów informatycznych z ustawą o rachunkowości oraz z ustawą o ochronie danych osobowych) - weryfikację poprawności wdrożenia nowego systemu księgowego oraz migracji danych

Doradztwo transakcyjne

Współpracując z naszymi klientami staramy się w pełni zrozumieć ich strategię biznesową i specyfikę transakcji inwestycyjnej tak, aby zminimalizować ryzyko nietrafionej inwestycji. Kompletnie zaplanowana decyzja inwestycyjna pozwala nie tylko na rzetelną identyfikację i oszacowanie wartości potencjalnych ryzyk finansowych ale także zapewnia solidną bazę do potransakcyjnego procesu integracyjnego. Dlatego oferta naszych usług doradczych obejmuje również: • due-diligence finansowe • wyceny spółek • przygotowanie memorandów inwestycyjnych • przygotowanie biznes planów (na potrzeby pozyskania inwestora lub innego źródła finansowania) • przygotowanie modeli finansowych