Nasze usługi

Badania sprawozdań finansowych

Przeprowadzamy badania i przeglądy sprawozdań finansowych sporządzonych zgodnie z Ustawą o rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej.
Usługi te obejmują w szczególności:
• badanie rocznych jednostkowych sprawozdań finansowych
• badanie skonsolidowanych sprawozdań finansowych grup kapitałowych
• przegląd śródrocznych sprawozdań finansowych
• badanie i przegląd pakietów konsolidacyjnych
Współpracujący z Państwem zespół audytorski składa się zawsze z biegłego rewidenta oraz w miarę potrzeby odpowiedniej liczby asystentów. Zaletami świadczonych przez nas usług jest również stały kontakt pracowników Państwa firmy z biegłym rewidentem oraz możliwość konsultowania z nim wszelkich problemów i wątpliwości, pojawiających się przy sporządzaniu sprawozdań finansowych
Aby w szybki i prosty sposób otrzymać wstępną ofertę cenową na badanie sprawozdania finansowego Państwa firmy prosimy o uzupełnienie krótkiego formularza znajdującego się w zakładce https://primefields.pl/audyt/zapytanie-ofertowe
Zapytanie ofertowe

Audyty projektów

Wykonywane przez nas audyty projektów przeprowadzane są zgodnie z obowiązującymi w Polsce Krajowymi Standardami oraz standardami międzynarodowymi (m.in. ISAE 3000 Assurance Engagements Other Than Audits or Reviews of Historical Financial Information). Obejmują one m.in.:
– audyt projektów i programów unijnych
– audyt projektów finansowanych ze środków publicznych

Inne usługi audytowe

Wykonywane przez nas inne usługi poświadczające i atestacyjne przeprowadzane są zgodnie z obowiązującymi w Polsce Krajowymi Standardami oraz standardami międzynarodowymi (m.in. ISAE 3000 Assurance Engagements Other Than Audits or Reviews of Historical Financial Information). Obejmują one m.in.:
– badanie planów połączeń lub przekształceń spółek
– realizację wybranych procedur audytorskich, uzgodnionych z Klientem
– audyt środowiska informatycznego spółki (m.in. w zakresie zgodności systemów informatycznych z ustawą o rachunkowości oraz z ustawą o ochronie danych osobowych)
– weryfikację poprawności wdrożenia nowego systemu księgowego oraz migracji danych

Doradztwo transakcyjne

Współpracując z naszymi klientami staramy się w pełni zrozumieć ich strategię biznesową i specyfikę transakcji inwestycyjnej tak, aby zminimalizować ryzyko nietrafionej inwestycji. Kompletnie zaplanowana decyzja inwestycyjna pozwala nie tylko na rzetelną identyfikację i oszacowanie wartości potencjalnych ryzyk finansowych ale także zapewnia solidną bazę do potransakcyjnego procesu integracyjnego. Dlatego oferta naszych usług doradczych obejmuje również:
• due-diligence finansowe
• wyceny spółek
• przygotowanie memorandów inwestycyjnych
• przygotowanie biznes planów (na potrzeby pozyskania inwestora lub innego źródła finansowania)
• przygotowanie modeli finansowych