Asystentka biegłego rewidenta

Paula Nowak jest absolwentką Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach na kierunku finanse i rachunkowość, o specjalności rachunkowość i rewizja finansowa.

Paula uczestniczy w projektach audytowych realizowanych dla jednostek z różnych branż, w tym dla jednostek sektora finansowego oraz ochrony zdrowia.