Biuro w Katowicach obecnie prowadzi rekrutację na stanowisko asystenta biegłego rewidenta, z możliwością przyśpieszonego awansu na stanowisko młodszego specjalisty ds. audytu w przypadku posiadania dużego doświadczenia, wiedzy i umiejętności.


Na proponowanym stanowisku, w zakres Twoich obowiązków wchodzić będzie:

– czynny udział w badaniach sprawozdań finansowych pod nadzorem biegłego rewidenta,

– analizowanie otrzymywanych dokumentów i informacji oraz wyciąganie na ich podstawie samodzielnych wniosków,

– sporządzanie dokumentacji audytowej opartej w dużej mierze na arkuszach kalkulacyjnych Excel,

– weryfikacja sprawozdań finansowych pod kątem kompletności i poprawności wykazywanych w nich kwot,

– wykonywanie czynności biurowych związanych z przeprowadzeniem badania sprawozdania finansowego,

– archiwizacja dokumentów audytowych.

Czego oczekujemy:

– umiejętności analitycznego myślenia,

– wysokiego poziomu kultury osobistej oraz komunikatywności,

– motywacji do zdobywania wiedzy oraz umiejętność szybkiego uczenia się,

– bardzo dobrej znajomości pakietu MS Office, w szczególności programu Excel,

– umiejętności analizowania dużej ilości informacji, formułowania i argumentowania wniosków,

– wykształcenia wyższego z zakresu rachunkowości, finansów lub prawa,

– minimum półrocznego doświadczenia w dziale audytu lub w dziale wsparcia audytu,

– udział w postepowaniu kwalifikacyjnym dla kandydatów na biegłych rewidentów jest mile widziany.

Co oferujemy:

– przyjazną i zdrową atmosferę pracy,

– możliwość szybkiego awansu na stanowisko młodszego specjalisty ds. audytu w przypadku posiadania dużego doświadczenia, wiedzy i umiejętności,

– stabilne zatrudnienie w intensywnie rozwijającej się firmie audytorskiej,

– indywidualne podejście do potrzeb i oczekiwań każdego pracownika,

– elastyczny czas pracy,

– możliwość rozwoju zawodowego w środowisku biegłych rewidentów,

– możliwość zdobycia cennego doświadczenia z zakresu rachunkowości i finansów,

– możliwość poznania i zrozumienia procesu audytu sprawozdania finansowego od strony praktycznej,

– możliwość połączenia pracy z odbywaniem studiów podyplomowych lub innych kursów dokształcających,

– możliwość częściowego wykonywania pracy zdalnie,

– możliwość nawiązania długoterminowej współpracy umożliwiającej rozwój i  realizację ścieżki kariery w kierunku zawodu biegłego rewidenta.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV na adres mailowy rekrutacja@primefields.pl.