Asystentka biegłego rewidenta

Angelika Biolik jest absolwentką Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach na kierunku finanse i rachunkowość, o specjalnościach rachunkowość i podatki oraz rachunkowość i rewizja finansowa. Ponadto, jest absolwentką studiów podyplomowych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w zakresie prawa gospodarczego i handlowego oraz od kilku lat posiada certyfikat zawodu księgowego I stopnia wydany przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. 

Angelika uczestniczy w projektach audytowych realizowanych dla jednostek z różnych branż, w tym dla jednostek sektora spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych oraz ochrony zdrowia.